Kétnyelvű könyvek: német-magyar

Goethe, Johann Wolfgang: Az ifjú Werthe szenvedései - Die Leiden des jungen Werther
Amit csak megtudhattam a szegény Werther történetéről, szorgalmasan összegyűjtöttem, és most elétek bocsátom, és tudom, hálásak lesztek érte. Lehetetlen, hogy ne csodáljátok és szeressétek a szellemét és jellemét, meg ne sirassátok a sorsát. És te jóságos lélek, aki ugyanezt a szorongást érzed, amit ő, meríts vigaszt a szenvedéseiből, és legyen barátod ez a kis könyv, ha a sors végzése vagy a saját hibád miatt jobbat nem tudsz kitalálni. Ára: 1600 Ft.
276 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 63 1
Megj: 2002

Kastner, Erich: Kästner Kästnerről / Az emlékezés háza - Kästner über Kästner / Das Haus Erinnerung
Ismerek embereket, akik azt állítják, tájékozottabbak Kästnerről, mint éppen én: néhány barát, néhány nő, néhány ellenség. Magam mellett szólva ugyan megemlíthetném erre, hogy a gyerekkort együtt éltük át, hogy egy s ugyanabba az iskolába jártunk, hogy szoros közelségben, a jóban csakúgy, mint a rosszban, akarva-akaratlan azonos tapasztalatokat szereztünk, ha igaz is, hogy ő mint író és én mint ember - de végül is a többieknek valóban igazuk van. Talán tényleg túl gyakran és túl hosszú ideig voltam együtt Kästnerrel, semhogy ítélhetnék róla? Talán nincs meg a kellő távlatom? - Kästner-Kästnerről Ára: 990 Ft.
104 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 92 5
Megj: 2001

Hauff, Wilhelm: Mesék - Marchen
Hauff négy közismert meséjét tartalmazza a kötet, német és magyar nyelven, két kiváló műfordító átültetésében.
A Kis Mukk története, Orrondi, a törpe, A gólyakalifa és A hideg szív című mesék alkalmasak arra, hogy a nyelvvel éppen ismerkedők számára épp úgy sikerélményt nyújtsanak, mint azoknak, akik a mesetörténetek mellett épp csak Hauff ma is korszerű nyelvére kíváncsiak, illetve érezni szeretnék a nyelv ízének gyönyörűségét.
Ára: 1200 Ft.
256 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 48 8
Megj: 1999

Grimm-testvérek: Híres mesék - Berühmte Marchen
''...A mesehangulat váratlan megerősítést kapott a Grimm-testvérektől..., amikor halhatatlanná vált könyvüket, a Német népmesegyűjteményt a múlt század elején Németországban kiadták...''- írja Szerb Antal.
E halhatatlan mesékből adjuk most közre a tizenkét leghíresebbet új, szöveghű fordításban - ''kicsik és nagyok'' részére, hogy a második évezred előtti rohanó, médiumok uralta modern világban újra életre keljenek meséink legkedvesebb alakjai a Grimm-testvérek klasszikus mesenyelvén, a németül tanuló gyermekek kedvéért, a felnőtték örömére.
S azért, hogy e kötet által is újra ''megerősítést kapjon az örök ''mesehangulat'' - ha némi borzongás kíséretében is...
Ára: 900 Ft.
180 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 00 3
Megj: 1997

Grimm-testvérek: Híres mesék II - Berühmte Marchen II
''...A mesehangulat váratlan megerősítést kapott a Grimm-testvérektől..., amikor halhatatlanná vált könyvüket, a Német népmesegyűjteményt a múlt század elején Németországban kiadták...''- írja Szerb Antal.
E halhatatlan mesékből adjuk most közre a tizenkét leghíresebbet új, szöveghű fordításban - ''kicsik és nagyok'' részére, hogy a második évezred előtti rohanó, médiumok uralta modern világban újra életre keljenek meséink legkedvesebb alakjai a Grimm-testvérek klasszikus mesenyelvén, a németül tanuló gyermekek kedvéért, a felnőtték örömére.
S azért, hogy e kötet által is újra ''megerősítést kapjon az örök ''mesehangulat'' - ha némi borzongás kíséretében is...
Ára: 1200 Ft.
240 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 17 8
Megj: 1997

Kafka, Franz: Jelentés az Akadémiának - Ein Bericht für eine Akademie
E kétnyelvű kötet elbeszélései Franz Kafka életművének központi magját alkotják.
Nem nevezhetők sem novelláknak, sem lírai prózának, hanem inkább példabeszédeknek tanulság nélkül, meséknek csodák nélkül, jelképes történeteknek kommentár nélkül - sírfeliratok, írói ajánlások, felhívások, amelyek, Győrffy Miklós és Tandori Dezső idő- és értékálló fordításában jelennek meg a Kentaur Kiadványok újabb köteteként.
Ára: 1200 Ft.
264 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 16 X
Megj: 1997

Dürrenmatt, Friedrich: A csapda - Die Falle
Dürrenmatt nagy feltűnést keltő, pályakezdő prózájához írt Utószavá-ban a következőképpen határozta meg első elbeszéléseinek indítóokait és - szerinte - célját:
''Szükségszerű kísérlet ez a próza, de nem arra, hogy ilyen vagy olyan történeteket elbeszéljek, hanem, hogy dűlőre vigyek magamban valamit, vagy - ahogy utólag talán szerencsésebben mondom - megvívjak egy olyan harcot, amelynek csak akkor lehet értelme, ha elveszítette az ember.''
Friedrich Dürrenmatt e kétnyelvű kötetben közreadott korai elbeszéléseinek, és későbbi, világhírnevét megalapozó színműveinek, egyéb írásainak ismeretében elmondhatjuk, hogy az olvasók és a színházi nézők érdeklődéséért, szeretetéért és kivételes elismeréséért folytatott harcot azonban fölényesen és visszavonhatatlanul megnyerte.
Ára: 1200 Ft.
264 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 08 9
Megj: 1997

Zweig, Stefan: Sakknovella - Schachnovelle
''... Megírtam egy különös novellát, amely Önnek talán tetszeni fog - egy Sakknovellá-t, amelybe beépítettem a sakk filozófiáját... ''. Ez az idézet Stefan Zweignek egy jó ismerőséhez írt levelében áll, amelyet öngyilkossága előtt néhány hónappal írt neki.
Ez a ''mesternovella'' - amely keletkezése óta sok millió olvasónak nagyon ''tetszett'' -, Zweig utolsó szépirodalmi alkotása, és még halála évében, 1942-ben megjelent, azóta is az író egyik legnépszerűbb, legtöbbet olvasott műve. Az elbeszélés sajátságos feszültségét a főszereplők zseniális sakkpartijának izgalmas megjelenítése, és az író alteregójának is tekinthető, a Bécset megtámadó német fasizmus elől Amerikába menekülő osztrák ügyvéd alakjának különös titokzatossága adja. A novella egyik főhőse a New Yorkból Buenos Aires-be tartó óceánjáró gőzösön a majdnem végzetessé váló sakkjátszma kapcsán így meditál: ''A sakkjátékhoz, amint a szerelemhez is nélkülözhetetlen a partner, hogy ne váljunk automatává, puszta robottá -, s ezáltal végül embertelenné...''
Reméljük, e lecsiszolt logikájú és felkavaró szépségű, híres novella bilingvis kiadásához - Fónagy Ivánnak az eredetihez méltó fordításában - a mindkét nyelven értő, vagy az egyiket tanuló, jó irodalmat szerető olvasó érdeklődő ''partnerül'' szegődik.
Ára: 780 Ft.
158 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 8551 68 2
Megj: 1997