Magyar kalsszikusok:

Szép Ernő: Natália
Lehajoltam a papucs után, felhúzta a térdét, hogy a papucsot megint a lábára vegye. Attól, hogy a térdét felhúzta, mindene kilátszott, mert szétesett a pongyola két szárnya. Elkaptam a fejem, hogy ne lássam, amit látok, szédültem a meglepetéstől, az izgalomtól. Kinevetett. És visszahúzta a pongyolát a hasára. Ing nem is volt a testén. Maga mellé csapott bal kézzel a díványra:
- Csücs közelebb. Vagy fél tőlem?


Szép Ernő regényéről először Réz Pál adott hírt sok évvel ezelőtt, mégis a Natália könyv alakban most jelenik meg először, ez az első kiadása. A gépelt változat, a szerző saját kezű javításaival, csaknem ötven évig a Széchenyi Könyvtárban lappangott.
Ára: 2699 Ft.
208 oldal
100*170 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-83-4
Megj: 2008

Gion Nándor: Börtönről álmodom mostanában
Négy regény - életműsorozat II.

Az életműsorozat újabb kötete is négy regényt tartalmaz:
Kétéltűek a barlangban
Testvérem, Joáb
Börtönről álmodom mostanában
Izsakhár
Ára: 3999 Ft.
kb. 600 oldal
142*197 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-86-5
Megj: 2008

Nyírő József: Máté, a kutya
A kiadó új sorozatot indít Magyar Írók Állattörténetei címmel. Az első kötet írásait Kőrössi P. József sorozatszerkesztő válogatta Nyírő műveiből. Ára: 2199 Ft.
208 oldal
110*170 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-43-8
Megj: 2008

Sas Péter (szerk.): Jelek és csodák - Ady Endre és Erdély
Erdély adta nekünk a Napkirályt, Erdély szerezte a mohácsi veszedelmet, hogy megszabaduljon tőlünk. Neki volt Fráter Györgye, ki tudta, hogy kell a törökkel bánni, s távol tartani tarkónktól a simogató német kezet. És Erdély látott elsőnek mélyen be Európába. Jött a nagy égszakadás, jött a protestantizmus, és Erdély érezte legjobban, hogy ez lesz az ötödik, hatodik vagy nem tudom hányadik honfoglalás, de az lesz. S odakapcsolta magát Európához, lelkébe engedett mindent, ami jött, s produkálta a legmerészebb s legmagyartalanabb produkciót: az egészen újat. A nagy Kulturvolk a Rajna mentén még égette a zsidót, a dominikánus vérebek csaholtak mindenütt Nyugaton. Erdélyben agg és primitív lelkű magyarok nem féltek circumcisiót kérni kóbor rabbiktól, s szinte Ázsia szélén egy kis ország akadt, mely ki merte mondani, hogy az embereknek hite pedig az ő maguk dolguk.
Ady Endre
Ára: 2999 Ft.
584 oldal
140*195 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-74-2
Megj: 2008

Nagy Lajos: Razzia
A szerző novellisztikájának legjava Réz Pál válogatásában. Ára: 2999 Ft.
472 oldal
124*183 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-79-7
Megj: 2008

Bánffy Miklós: Mesék - felnőtteknek
(...) a szerző életművének kiteljesítése érdekében - szerencsés véletlenként - 2003-ban felbukkant egy olyan példány, amelyben az alábbi dedikáció olvasható: ''Kovács Lászlónak e süldőírói (?) könyvecskémet 1896-ból Bánffy Miklós. A Mese egy képről-nél először használtam az M. Hírlap Társasrovatában a Kisbán Miklós nevet.'' Ezzel a beírással ''adoptálta'' addig bizonytalan származású szellemi gyermekét, melyet kiváló papírminősége miatt bibliofil, egyéni megrendelésre, nem a nagyközönség számára készült kiadványnak kell tartanunk. Az bizonyos, hogy ez a könyv az elmúlt száz évben nem jelent meg újra, a Bánffy Miklós hagyatékán dolgozó irodalmárok sem tudnak létezéséről. Ebben az értelemben ez a kiadás kisebb irodalomtörténeti szenzáció. Annál is inkább, mert olyan, eddig soha nyilvánosságra nem került illusztrációkat tartalmaz, amelyek a képzőművész Bánffy sokoldalú tehetségének újabb bizonyítékai. Remek rajzai, díszlet- és jelmeztervei, műalkotások száza, a Ráday Gyűjtemény dobozaiban várja kutatók érdeklődését.

(mondatok a szerkesztő, Sas Péter előszavából)
Ára: 2499 Ft.
96 oldal
170*190 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-44-5
Megj: 2007

Gion Nándor: Latroknak is játszott
Négy regény - Életműsorozat I.

1898-ban indul Gion Nándor regényfolyamának cselekménye és a kilencszázötvenes években fejeződik be. Családregény, faluregény, kisebbségi regény, (anti)hősregény. Helyszíne a többnemzetiségű bácskai Szenttamás, az író szülőfaluja, melyet szerbek, magyarok, németek, zsidók, cigányok laknak.
Ára: 3999 Ft.
928 oldal
142*197 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-24-7
Megj: 2007

Ember Mária: Hajtűkanyar
A regény főhőse egy Tisza menti községből származó kisgyerek, aki családjával egy a hírhedtekhez képest biztonságosabb náci lágerbe kerül, ahol a hitleri hadiipar számára végez embertelen rabszolgamunkát. A regény cselekményét a szerző meg-megszakítja korabeli dokumentumokkal s ezzel még feszültebbé, egyben hitelesebbé teszi a művet, amelyet sokszor hasonlítanak és mérnek Kertész Imre: Sorstalanság című regényéhez.
A kötet az életműsorozat harmadik darabja.
Ára: 2499 Ft.
448 oldal
110*195 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-9716-25-4
Megj: 2007

Molnár Ferenc: A százados köpönyege
A kötet minden eddiginél igényesebb és teljesebb válogatást nyújt a világhírű magyar író novelláiból.
Válogatta és összeállította: RÉZ PÁL
Ára: 2499 Ft.
396 oldal
124*183 mm, cérnafűzött
ISBN: 978-963-7416-94-1
Megj: 2007

Móricz Zsigmond: A kóró és a kismadár (állatmesék)
Ára: 1999 Ft.
112 oldal
160*235 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 54 4
Megj: 2006

Bajor Andor: Április bolondja
''Akár szatírát, humoreszket, paródiát, gyerekmesét írt Bajor Andor: mindvégig mesélt. A mesélés öröme, felszabadultsága érződik még a gonoszkodásaiban is. Az életmű egésze akár egyetlen regénynek is felfogható, mellékszálakkal és -szereplőkkel, kitérőkkel és versbetétekkel. A főhős azonban mindvégig ő maga: az esendő, a kisemmizett kisember, az álmaiban csalódott gyerek, a nagyra törő és szárnyaszegett alkotó, és legfőképpen a szemlélődő, kutató ember, aki felismeri a mások hibáit, vétkeit és azon nyomban megbocsátja, minthogy magában is felfedezi mindezeket. Nem igazságosztó, hanem figyelő társ, esetenként akár őrangyala nemcsak saját gyerekkori énjének, hanem nevetsége tárgyainak is.'' (Csiki László)
Bajor Andor 1927. szeptember 30-án született, Nagyváradon. Kolozsváron élt. 1991. január 24-én hunyt el a debreceni klinikán. Február 6-án helyezték örök nyugalomra, a Házsongárdi temetőben, Kolozsváron.
Ára: 1999 Ft.
228 oldal
124*183 mm, ragasztókötött
ISBN: 963 7416 86 2
Megj: 2006

Hunyady Sándor: Aranyfüst
''Hunyady Sándor művelt körökben ismerte meg a műveltséget, züllött körökben a züllöttséget, újságírókörökben az újságírást. S minthogy feledhetetlenül megmaradtak vidéki gyermekemlékei is, úgy volt otthon mindenütt, hogy igazából soha, sehol sem volt otthon. Mindig kívülről tudta figyelni a világot. Egy baráti körben tett vallomása szerint dzsentriszemmel nézi a zsidókat, zsidó szemmel a dzsentriket, úri szemmel a szegényeket, szegény emberek szemével az urakat, kávéházból a kúriákat és kúriából a kávéházakat. De bárhonnét nézett is, kitűnő szeme volt, a legparányibb apróságban is meglátta a társadalmilag jellemzőt, az anekdotában a tragédiát, de a tragédiában is az anekdotát.'' (Hegedüs Géza)
A kötet minden eddiginél teljesebb válogatásban mutatja meg a huszadik századi magyar elbeszélő próza egyik legizgalmasabb alakjának életművét.
Ára: 3499 Ft.
768 oldal
124*183 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 93 5
Megj: 2006

Magyar írók az öngyilkosságról: Szökés a Halálból
''Mindenki megbánta, aki eddig öngyilkosságot kísérelt meg. A halászok úgyis kifogják, partra húzzák, másnap megírják az újságba, és a szegény, ártatlan rokonok szégyenkeznek. Nagyságos asszony, kérem, jöjjön velem, majd én hazáig elkísérem, tiszteletteljes távolságból.'' (Krúdy Gyula)
A kötet szerzői többek között Ady Endre, Csáth Géza, Füst Milán, Heltai Jenő, Hunyady Sándor, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Nagy Endre, Nagy Lajos, Radnóti Miklós, Szép Ernő, Zilahy Lajos.
Ára: 2400 Ft.
320 oldal
100*170 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 07 2
Megj: 2006

Markovits Rodion: Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák
A széphistóriák nagyon pontosan megéreztethetik, mit is jelenthet a német pedantériával kimunkált fogalom: unheimlich. Mert az avasi zsidókról szóló történetek azok közé az írásművek közé tartoznak, amelyek minden olvasójával képesek lehetnek megértetni, létezhetett olyan hely is, ahol ez a kifejezés ismeretlen volt. Mert ott még tudtak tilinkót készíteni, mert képesek voltak okosan hallgatni, mert nem irtóztak a csendtől és jóleső emlékként, a szájukban érezték a mézes barchesz és a jó édes almafőzelék ízét. Markovits Rodion visszaálmodásában: ''Aztán, hogy őszinte legyek, soha annyi csatarászást, soha annyi kerepelést, soha annyi fogadkozást, soha annyi csetepatét és vásári lármát, mint napjainkban. Nem is csodálkozom, hogy minden megreped, hogy soha egy kis édesség nem jut az ínyre. Egy kis csend, ötpercnyi ihletett csend, és más ábrázata volna a világnak. Biztos sikerülne valami, akármi, legalább egy finom szavú tilinkó... valami.'' Ára: 1999 Ft.
140 oldal
100*170 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 64 1
Megj: 2006

Székely János: Szerelem
Székely János (1929-1992) Tordán született, költő, színműíró, a huszadik század második felének egyik legjelentősebb erdélyi írója. Marosvásárhelyen élt, neve Magyarországon elsősorban drámái révén ismert. Kötetünkben közreadott, az érzelmek lényegi erejét kereső szerelmes versei Magyarországon most először jelennek meg. Őszinte szenvedélytől fűtött költészetét a Nyugat hagyományait követő, különösen Szabó Lőrinc verselésének formakultúrája jellemzi. Ára: 1999 Ft.
80 oldal
110*195 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 63 3
Megj: 2006

Szép Ernő: Fehér rózsa meg piros rózsa
''... ezekben az írásaiban, akár feljegyzéseknek, karcolatoknak, novelláknak, elbeszéléseknek vagy regényeknek kereszteli el, mindig csak egyet ad: emlékeket, melyek azáltal lesznek jelentősek, hogy emlékek. Volt egyszer... minden így kezdődik nála, mint a mesében. Volt egyszer egy diák... egy tanító... egy cigány... egy nagyasszony... egy korhely festő... egy cipőmázoló... egy szivarosfiú, egy bohóc... Miért olya érdekesek ezek? Azért mert nincsenek. Ha ma is lennének, nem érdekelne ennyire. Csak az szép, ami elmúlt, és az emlékek pantheonjában istenül meg. Valahol azt olvastam, hogy a lángész emlékezet...'' (Kosztolányi Dezső) Ára: 2990 Ft.
400 oldal
124*183 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 53 6
Megj: 2005

Kőrössi P. József (szerk.): A tréfás farkas
Ha-ha-ha
Mi zörög a hasamba?
Olyan, mintha kavics lenne,
Pedig hat gidó van benne

Könyvünk csaknem kizárólag állatmeséket tartalmaz 3-10 éves gyermekek számára
Ára: 1999 Ft.
112 oldal
160*235 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 41 2
Megj: 2005

Ember Mária: Naplónak indult
''Egyik legjobb regényem'' - mondta a Naplónak indult kéziratáról egyszer Ember Mária, az újszülötteknek (értsd: a még meg nem jelent írásoknak) mindig kijáró elfogultsággal. A kisregény 1991 augusztusában, a Gorbacsov elleni puccs idején fogant, amikor - sajátos 20. századi értelmiségi reflexként - ismét felhorgadt a szerzőben a krónikási szenvedély. S minél tapasztaltabb egy ''kortárs'', minél többször volt át- és túlélője a történelmi eseményeknek, egy-egy újabbnál annál inkább vissza is emlékszik, hiszen az ''új'' nagyon is hasonlít jó néhány ''régire''. Az 1991-es moszkvai palotaforradalom híre Ember Máriát három évtizeddel korábbi emlékeihez repítette vissza, s amikorra kiderül, hogy ez a puccs felejthető operettepizód csupán, a ''szokásos'' bizánci közlésmód kiváltotta emlékek már visszavonhatatlanul kiszabadultak a memória palackjából, regényútra keltek. A kiadásra előkészített kéziratot Ember Mária élete végéig fiókban tartotta, utolsó beszélgetéseinkkor azonban újra és újra elmondta: kulcsregényének meg kell jelennie.
Ezt a posztumusz-könyvet, az Ember Mária életműsorozat induló kötetét tartja most kezében az olvasó.
Murányi Gábor
Ára: 1990 Ft.
128 oldal
110*195 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 45 5
Megj: 2005

Móricz Virág: Bukaresti éjszaka
Móricz Zsigmond lánya, Móricz Virág (1909-1995) novellistaként kezdte írói pályafutását, a két háború között a Nyugat és a Szép szó közölte írásait, novelláskötete legutóbb Illúzió címmel 1983-ban jelent meg (Szépirodalmi Könyvkiadó). Válogatásunk alapját is az a könyv képezi, de közreadunk kötetben eddig soha meg nem jelent elbeszéléseket is.
A Bukaresti éjszaka című novellájával Móricz Virág 1936-ban a Nyugat pályázatának díját nyerte el, könyvünk szerkezetét ez a hamisítatlan, ma is hiteles balkáni hangulatot árasztó mű szervezi, és hagytuk, hogy teljes erejében mutatkozhasson meg a női lelket velejéig ismerő lélekbúvár is.
Ára: 2490 Ft.
196 oldal
110*195 mm, cérnafűzött
ISBN: 963 7416 37 4
Megj: 2005

Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái
''Reinitz és Zuboly megszokták, hogy Ady a Három Hollóban vagy más kocsmahelyiségben törlés, javítás nélkül, folyamatosan írja verseit, de Hatvany úr ezt akkor látta először, és módfölött csodálkozott rajta. Mágikus volt az, amint Adyban versei megfogantak.
H. úr előadása szerint az ellenfeleket gyalázó versen kívül Ady ezen az éjszakán még egy verset írt, amelyet Lédához intézett. Ez volt a mindennapi hivatalos vers ama láthatatlan asszonysághoz. A harcos vers csak amolyan ráadás volt.
...A kávéház asztalára a versírás után megérkeztek a kifogyhatatlan borok, szőkén, mintha Léda szőke volna, zamatosan, mintha ők új ízeket tudnának hozni ama keserű szájba... Az artisták már elözönlötték a Meteort, H. úr jobbnak látta eltávozni, míg Reinitz és Zuboly tanúként mentek át a szemközti New Yorkba: vajon mit beszélnek ott Beöthy Zsolt pohárköszöntőjéról?
Semmit sem beszéltek.''

Könyvünk javított, képanyagában bővített kiadása a Helikon Kiadónál 1989-ben megjelent kötetnek. Semmi sem aktuálisabb (és hitelesebb) - amennyiben hajlandók vagyunk Ady Endre életében élni -, mint Krúdy Gyula Ady Endre éjszakái című legendáriuma.
Ára: 1990 Ft.
196 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 7416 03 X
Megj: 2005

Magyar írók novellái: Székelyek
''A szegénységet is mindig olyan megszégyenítő méltósággal viselték, mint egy bujdosó nagyúr. Zimankós, zivataros életük arany káprázatban olvad fel. Az erdélyi magyarságnak két parádés, ünneplő gyermeke van: a székely s a kalotaszegi. Mind a kettőnek hitvány a földje. De hősies gavallériával a sovány földről magukra fordítják az ember tekintetét: engem nézz, mondják, ne a kopár körösvölgyi s kősziklás kárpáti hazámat. A székely a szellemével, a kalotaszegi a szivárványlátó szemével napkeleti udvartartást bűvöl az utas köré. Akinek nincs mit veszteni földi javakban, nagylelkűen tékozolja a lelke s a szelleme kincsét s megvigasztalja a szomorú gazdagokat. Mert maga nem szorul vigaszra.
Feküdj le egy hideg, erdélyi domboldalra s álmodj a két művésztestvérről: a francia s az olasz népről. Itt vannak melletted. A kalotaszegi Erdély olasza, a képzőművész nép. A székely Erdély franciája, a mesemondó. Az egyik úgy él a szőttesei, korsói s faragásai közt, mint a szegény, olasz a márványpalotákban, a másik keveset ad magára, puritán a külseje, mint a franciának, csak a szelleme fénylik.
Aki szegény, ajándékozza meg az egész világot, minthogy úgyse hagyhat semmit a fiaira. Erre tanít a két parádés nép: a kalotaszegi rózsa s a székely liliom, a tatár hercegkisasszony s a herceg testőre.''
Cs. Szabó László
Ára: 2990 Ft.
680 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 7416 24 2
Megj: 2005

Szántó Judit: Napló - és visszaemlékezés
A részben kalandos úton előkerült kézirat eddigi kiadásai, mint azt a sajtó alá rendező Murányi Gábor többször is leírta, mind hiányosak voltak. Új kiadásunk a teljes szöveget hozza friss jegyzetekkel, amelyekben az azóta felszínre került dokumentumokat, adatokat is felhasználjuk.
Kötetünk tartalmazza Szántó Judit 1938. január 29-én elkezdett, kisebb nagyobb rendszerességgel 1946. április 8-ig vezetett Naplóját, 1948-ban írt Visszaemlékezését, a kor és József Attila környezetének jellegzetes alakjairól készült fotókat (Kiss Ferenc gyűjtőnek köszönhetően olyanokat is, amelyek eddig könyvben még nem jelentek meg), és jegyzeteket, amelyek készítése során Murányi Gábor a legújabb kutatások eredményeit is felhasználta.
Az irodalomtörténet furcsa mellékszereplőjéből könyvünkben főszereplő lett, akinek ''civil'' élete, sorsa és drámája megérdemli, hogy az eddigieknél nagyobb nyilvánosságot kapjon, hiszen mind a költő, az életmű, mind pedig a kor egyik tanúja, akinek személyisége feltétlen közelebb visz József Attila megismeréséhez.
Ára: 2500 Ft.
360 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 7416 08 0
Megj: 2005

Vágó Márta: József Attila
Vágó Márta visszaemlékezése József Attila életének két korszakát dolgozza fel, s eközben feleleveníti a múlt század húszas évek végének, majd pedig a harmincas évek közepének ellentmondásos, pezsgő szellemi életét. Thomas Mann ekkor látogat Budapestre, a költő ekkor talál szellemi otthonra a Szép Szó környezetében. Vágó Márta emlékiratára 1942-ben ezt írta: ''Csak halálom után jelenhet meg''.
A kézirat megjelenéséhez 1975-en mégis hozzájárult, az utolsó simításokat, közvetlenül a megjelenés előtt még ő maga végezte el, és a könyv általa elképzelt szerkezetéhez is ragaszkodott. Elfogadta, hogy - a korábban elveszettnek hitt - levélváltásuk is megjelenjen, s ezzel a kötet dokumentumértéke növekedett.
Könyvünk ennek, a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent kiadásnak a bővített, javított változata, amelyet fényképekkel és József Attila kéziratban fennmaradt leveleinek fotokópiáival gazdagítottunk.
Ára: 2990 Ft.
536 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 7416 09 9
Megj: 2005

Magyar írók novellái és publicisztikai írásai: Rádió!... Rádió!...
A Novella sorozat újabb darabja a magyar rádiózás nyolcvanadik évfordulójára jelent meg. A kötetben többek között Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kellér Andor, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Szép Ernő novelláit, publicisztikai írásait olvashatjuk. Ára: 2000 Ft.
292 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 7416 05 6
Megj: 2005

Magyar írók novellái: Miért házasodunk?
''Miért házasodunk? Mintha hallanám a feleletet.
Szerelemből. Pénzért. Érdekből. Azért, hogy jó álláshoz, kitűnő összeköttetésekhez jussunk. Azért, mert meguntuk, hogy folyton kocsmában ebédeljünk. Azért, hogy legyen valakink, aki a mellényünkre felvarrja a leszakadt gombokat és a betegség napjaiban ápoljon. Azért, mert szabadulni akarunk a régi szeretőnktől. Azért, mert nincs pénzünk arra, hogy szeretőt tarthassunk. És így tovább. Én azért házasodtam meg, mert nem álltam föl a villamoson.'' (Heltai Jenő)

A kötet szerzői között találhatjuk Ady Endrét, Bíró Lajost, Csáth Gézát, Hunyady Sándort, Kafka Margitot, Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Nagy Endrét, Szomory Dezsőt, Thury Zoltánt.
Ára: 2990 Ft.
592 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 33 3
Megj: 2004

Huszadik századi magyar költők versei: A bibliás tenger
Biblia. Az emberi történelem legismertebb alkotása, a világ legtöbb nyelvére lefordított könyve. De valóban ismerjük a Bibliát? Egyáltalán: megismerhető ez a kimeríthetetlenül gazdag, csodálatos mű?
Antológiánk Adytól jeles kortárs költőinkig a XX. századi magyar líra ószövetségi ihletésű verseiből válogat. Válogatásunk tematikus, az ószövetségi könyvek sorrendjét követi. Ezért lírai bibliamagyarázatként is olvasható.
De célunk természetesen több volt ennél: válogatásunkkal - reményeink szerint - katartikus irodalmi élményt szeretnénk nyújtani a költészet szerelmeseinek egy talán eddig kevés figyelmet kapott szempont alapján.
A kötet költői többek között: Ady Endre, Áprily Lajos, Babits Mihály, Dsida Jenő, Füst Milán, Illyés Gyula, József Attila, Juhász Gyula, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós, Szilágyi Domokos, Tamkó Sirató Károly, Tóth Árpád, Vas István, Weöres Sándor. A leggyakoribb bibliai témák közül kiemelkedik az Úrról, Káin és Ábelről, a teremtésről, Noéról és a vízözönről, Bábel tornyáról, Mózesről, Józsefről, Máriáról, Jóbról, Dávidról, és Zsuzsannáról szóló számos költemény, illetve a Zsoltároknak és az Énekek énekének költői megelevenítése.
Ára: 2990 Ft.
416 oldal
125*185 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 54 6
Megj: 2004

Magyar írók kolozsvári novellái: Város a Szamosnál
''Ennek a városnak minden erdélyi város között a legvilágosabb, legművészibb, legáttekinthetőbb alaprajza van, utcáinak, tereinek aránya mindközt a legjobb, az egész város, úgy, ahogy van, mindenekfelett előkelő, patinásan nemes architektúra. Nincsen művész, aki jobban tudta volna megtervezni a Főteret méreteiben, a templom elhelyezésében, a körítő házak szélességi és magassági arányaiban, a sugárirányban betorkolló utcák elhelyezésében és végül abban, hogy ezen a piacon ott van a legművészibb szobor, melyet valaha magyar művész alkotott, és az a szobor úgy van elhelyezve a maga templomhátterével, hogy párja a világon alig akad.
Csudálatos város, amelyik ezt az ő furcsa, de öröklött és patinás érthetetlenségét, a maga speciális kolozsvári bélyegét reányomja polgáraira is menthetetlenül. Hatalmába keríti az embert, aki falai közé telepedik és levegőjét beszívja. Megbabonázza, és magáévá teszi.'' (Kós Károly)

A kötetben többek között Ady Endre, Bánffy Miklós, Cs. Szabó László, Gyalui Farkas, Hunyady Sándor, Jékely Zoltán, Karácsony Benő, Kós Károly, Krúdy Gyula, Kuncz Aladár, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Szabó Dezső novelláit, publicisztikai írásait olvashatjuk a korabeli Kolozsvárról.
Ára: 2800 Ft.
464 oldal
100*170 mm, kötött
ISBN: 963 9539 51 1
Megj: 2004

Kós Károly: Művészete
Kós Károlyt elsősorban építőművészként és íróként tartják számon. Tevékenységi formáiban mindig a művész-jelleg uralkodott. Sajátos látásmódját így fogalmazta meg: ''Én képben gondolkozom, az irodalmi élmény is mindig képi formában rögződött meg bennem. Amikor írtam, akkor is képben gondolkoztam, láttam a képet és azt írtam le. Írás közben örökké rajzolgattam.'' A lelkében megfogalmazódott, gondolataiban körvonalazódott képek az íróasztalára fektetett papírlapon tervekké és mondatokká formálódtak. Munkásságában, ''művészeteiben'' az építőművész, grafikus és író hármas egysége érvényesült. Erre mutatott rá találóan László Gyula, amikor a grafikus Kós Károlyt elemezte: ''rajzaiban a tollat vezető kéz mozgása, a tereket alkotó építész képzelete, az író lényegre törő világossága egyesül.''
Kós Károly képeiben tükröződő gondolatvilágának megismeréséhez legjellegzetesebb rajzait, metszeteit mutatjuk be. Nézzük együtt képi megfogalmazásban kifejezett gondolatait, melyek megalapozták, majd kiteljesítették ''művészeteit'', egyben lezárt életműve kulcsát jelenthetik.
A kötetben összegyűjtött képzőművészeti alkotások többsége alig, vagy egyáltalán nem ismert. Sok meglepetést tartalmaz több, a hagyatékából származó grafika, amely a nagyközönség számára itt látható először. Közreadásukkal az eddigi legteljesebb képet nyerhetjük Kós Károly képzőművészeti munkásságáról, melyet a témához szorosan kapcsolódó írásai teljesítenek ki.
Ára: 4490 Ft.
258 oldal
165*195 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 38 4
Megj: 2004

Krúdy Gyula: Bródy Sándor vagy a Nap lovagja
Kötetünk faximilében tartalmazza többek között Bródy Sándor fiaihoz, feleségéhez Rosenfeld Bellához és Hunyady Margithoz írt leveleit, Krúdy Gyula Bródy Sándorhoz írt levelét valamint több fényképet, amelyek a családi hagyatékból kerültek elő. Ára: 2000 Ft.
232 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 42 2
Megj: 2004

Gion Nándor: Mit jelent a tök alsó?
A kötet a közelmúltban elhunyt Gion Nándor valamennyi hagyatékban maradt novelláját, elbeszélését, ''naplójegyzeteit'' tartalmazza. Ára: 2500 Ft.
408 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9539 39 2
Megj: 2004

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Karinthyról
A szenvedélyes hangú, szubjektív életrajz a mindenki által csodált zseni mindennapjaiba vezet be. Ára: 2000 Ft.
256 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 46 5
Megj: 2004

Magyar írók novellái a matematikáról: A jövő a számtantudósoké
''Most hallottam, utazás közben: azt beszélik, hogy a jövő a számtantudósoké. És ezt megírták... De sejtettem is: így fogják ezt kiszámítani maguknak a számtantudósok. Íme, ez az eredmény, amikor kecskékre bízzuk a káposztát!''

A kötetben többek között Karinthy Frigyes, Mikszáth Kálmán, Esterházy Péter, Örkény István, Szathmári Sándor és Tersányszky Józsi Jenő matematikával kapcsolatos írásait adjuk közre.
Ára: 2000 Ft.
296 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 32 5
Megj: 2004

Erdélyi történelmi elbeszélések: Vajúdó idők küszöbén
Erdélyben, ahol az irodalom mindig kivételes figyelemmel fordult a távolabbi és közelebbi múlt felé, Trianon után a hagyományos történelmi érdeklődés érthető módon felerősödött. Az 1920-as évek elején kialakult gazdag történelmi regény- és elbeszélésirodalom az erdélyi magyarság nemzeti öntudatát és történelmi otthonosságát kívánta erősíteni.

Ezek a törekvések vezérelték a két világháború közötti időszakban Bánffy Miklóst, Kós Károlyt, Berde Máriát, Nyírő Józsefet, Makkai Sándort, Tamási Áront, Szántó Györgyöt és a többi erdélyi magyar írót. A jelen kötet az ő történelmi elbeszéléseikből ad közre válogatást.
Ára: 2800 Ft.
496 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 964 9539 47 3
Megj: 2004

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Tüzes cipőben
Kosztolányiné a német megszállást, Budapest ostromát, és a nyilas terrort fiával vidéken majd a fővárosban bujkálva élte meg. Naplót vezetett, amiből később memoárt írt. Ez a döbbenetes erejű dráma, ez a részleteiben remek naplóregény, a leghitelesebb korrajzok egyike. Ára: 1900 Ft.
216 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 35 X
Megj: 2004

Babits és Csinszka levelezése: Kedves Csinszka! Drága Mis!
Ady halála után a huszonnégy éves Csinszka lobogó szenvedéllyel fordul Babits Mihály felé, hogy tudomására juttassa: ők ketten valamiképpen összetartoznak.
Nemcsak barátságot, szövetséget kínált az ''ellenséges külvilággal'' szemben, hanem védelmet, oltalmat keresett ''árva megkínzott fiatalságának''. A levelek tanúsága szerint az egész életét kínálja Babitsnak, aki már-már elutasítóan viselkedik vele szemben, s csak időnként veti le álarcát, hogy megmutassa: Csinszka számára sem közömbös. ''A kegyetlen szerelem a kezembe adta őt'' - írja egy helyen.
A hatvannégy egymásnak írott levélből kirajzolódik egy rövid szerelem története, mely tele volt gyötrelmekkel, kihívásokkal és visszautasításokkal.

A második, bővített és javított kiadás újabb, az első kiadás óta előkerült kéziratokkal, levéllel visz közelebb a két szereplő emberi nagyságához.

Az Ady-Csinszka kapcsolat is új megvilágításba kerül. Olyan adatok, tények kerülnek napvilágra, amelyekkel csak ebben a kötetben találkozhat az olvasó.
Ára: 1800 Ft.
168 oldal
125*185 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 22 8
Megj: 2004

Magyar írók novellái: Európai vasút
''Volt egy idő, mikor az utazás célja nem a helyváltoztatás s az útilevél célja nem irodalom volt, hanem éppen csak az élmény nosztalgiája, s ez az élményszerűség veszett ki az utazásból, mikor az emberek gyakorlati szándékkal kezdtek utazni, felfedező utakra mentek, sőt érzelmesen utaztak s az utazás célja nem az volt többé, hogy az utas közelebb jusson Rómához, hanem, hogy közelebb jusson önmagához.''
(Márai Sándor)
Ára: 2500 Ft.
304 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 19 8
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Az újságíró
''Az újságíró sokszor kénytelen tudomásul venni, hogy amikor szenvedélyesen védi a megbántottakat vagy a gyengéket, inkább árt nekik, mint használ, mert megakadályozza, hogy a gyengék gyalázatos, de irha- és vagyonmentő békét kössenek az erősekkel. A sajtószabadság hiányán és a sajtóüzleten kívül egyik legfőbb gátlás, sőt talán mindegyiknél nagyobb, amely ellankasztja az újságírót, hogy saját közönsége, az osztály vagy a réteg, amelynek ír, leszakad mögüle, s úgy csinál, mintha nem róla lenne szó, mint a nünüke, mikor lépteket hall, halottnak tetteti magát, sőt passzív hűtlenségével erkölcsileg hátbatámadja.''
(Zsolt Béla)
Ára: 2990 Ft.
448 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 12 0
Megj: 2003

Magyar írók a macskáról: A kandúr csodatettei
''Nekem mindig gyanús volt ez az egész dolog, a macskával meg az egérrel. A macskáról különben se sok jót hallani: állítólag hűtlen, ravasz, dologkerülő, alattomos. A grafológusok se sok jellemet olvasnak ki kézírásából, amit saját körmeivel osztogat - előkelő rokonsága, királyi származása nem teszi rokonszenvessé a moralista szemében, s hogy mégis szívesen simogatja az ember, ezt se az ő érdemének, hanem az ember gyöngeségének szokták tulajdonítani, amivel ''bedől'' a macskahízelgésnek.
(Karinthy Frigyes)

''Amikor úgy egy hónap múlva kerestük a száműzött macskákat, a bácsi nem tudta őket előhívni. Töprengett, gondolkozott, végül azonban mégis megmondta az igazat. Jenő és Mihály már az első napon lesni kezdte a kakukkos óra kakukkját. Mígnem egyik délben, amikor a madár a leghosszabban állt és kiáltozott az óra ajtajában, utána ugrottak. A kakukk ijedtében elrepült, a két macska pedig bent maradt a szerkezetben.''
(Bajor Andor)

Ára: 2200 Ft.
268 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 07 4
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Lakoma
''Ha még egyszer elölről kezdhetném az életemet, sok mindent megfordítva csinálnék. Hogy a népek és nemzetek igazi lelkét megismerjem, világtörténelmi könyvek helyett feltétlenül a szakácskönyvekhez fordulnék. A história lapjai rengeteget hazudnak, a szakácskönyvekben azonban efféle emberi gyöngeségnek nyoma sincs. Egy szakácskönyvön keresztül az ember ismeretlen népek gyomrába lát. A szakácskönyv a költészet, a képzelet, az önleplezés csodálatos gyűjteménye. Jellemrajz, földrajz, éghajlat, növény-és állatvilág, kedélyállapot, ízlés, világszemlélet, ez mind kiolvasható egy jó szakácskönyvből'' (Zilahy Lajos)

A kötetben a századelő, századforduló kitűnő magyar íróinak novelláit olvashatjuk ételről, italról, vendéglátásról. A szerzők között találjuk mások mellett Harsányi Zsoltot, Hunyady Sándort, Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Márai Sándort, Molnár Ferencet, Móricz Zsigmondot, Nagy Lajost, Tersánszky Józsi Jenőt, Pap Károlyt, Zilahy Lajost.

Ára: 2600 Ft.
412 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 94 8
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Zene
''A hangverseny megkezdődött. A zongora felsikoltott, az öregnek szívét bársonyokba burkolta.
Az összevissza folyó idegen parfőmök forgatagában kissé megszédült, és álmodozni kezdett. (...) Meg volt magával elégedve, és megfogadta nagyon komolyan, hogy új életet kezd, csöndes, tiszta és méltó életet, és száműzi a kétes örömöket.
E pillanatban, forró tapsorkánban, a híres énekesnő lépett a pódiumra. Krém ruhája oldalt felhasítva, feje büszkén és részvétlenül hátraszegve. Énekelt.''

A Novella sorozat legújabb kötetének szerzői többek között: Balázs Béla, Bíró Lajos, Cholnoky László, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Molnár Ferenc, Pap Károly, Somlyó Zoltán, Szomory Dezső.

Ára: 2200 Ft.
324 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 87 5
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Sakk-matt
''Két arabus sakkozgatott a sivatagon. Nem ismerték egymást. Szembelovagoltak. Leszállottak a lovaikról és leültek sakkozni. Elsakkozgattak néhány hetet. Élelmük volt bőven. Az mellékes, hogy mindegyiknek sürgős ügyei lettek volna. Az egyiknek lovat kellett volna eladni egy kikötőben pénzes angoloknak. A másik, ki írástudó volt, egy Korán-magyarázó gyülekezetről késett le. Már sakkoztak vagy hat hete, mikor pihenésképpen végre beszélgetésbe fogtak.'' (Ady Endre)

A kötet szerzői Ady Endre, Bíró Lajos, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kellér Andor, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Nagy Lajos.

Ára: 1500 Ft.
72 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 90 5
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Kik csókolóznak többet?
Kik csókolóznak többek? A férfiak vagy a nők? Kérdezi Karinthy Frigyes a tőle megszokott humorral azonos című novellájában.
A novella sorozat újabb kötete a századelő nagy magyar íróinak ''csókos novelláit'' tartalmazza. A történetek többnyire vidámak, szellemesek, szórakoztatóak és egyben elgondolkodtatóak is.
Ahogy már megszoktuk a sikeres sorozat előzőköteteiben olvasható művekből is.

A kötet szerzői között mások mellett Ady Endrét, Bródy Sándor, Hunyady Sándort, Jékely Zoltánt, Krúdy Gyulát, Szép Ernőt, Török Gyulát, Zilahy Lajost találjuk.

Ára: 2000 Ft.
236 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 79 4
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Mozi
''-Mit akar?
-Kérem szépen, jelentkezni akarok...
-Milyen ügyben?
-Kérem szépen, a mozihoz szeretnék bekerülni.
-Mozihoz - Friss Frici fölállott, elébe lépett a lánynak. -Ki küldte, fiam?
-Senki, kérem.''(Szép Ernő)

A sorozat legújabb kötetében többek között Bíró Lajos, Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Mándy Iván, Márai Sándor, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond remek novellái olvashatók a filmről, a moziról, arról a csodáról, ami már mindannyiunkat megérintett.

Ára: 2000 Ft.
228 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 77 8
Megj: 2003

Magyar írók novellái: Vissza a gyermekekhez
''Minden jel és az élet törvényei szerint túlélsz majd engem. Ennek nem örülök különösebben, de nem is neheztelek miatta. Kérlek, ha túlélsz, ne vádolj nagyon szigorúan a világ miatt, melyet örökségbe hagyok itt neked. Én is így kaptam, nagyon keveset tudtam csak javítani, tökéletesíteni rajta. Aludj jól, egyél, igyál, élj boldogan, a világ e pillanattól fogva a tied is. Érezd jól magad közöttünk. Hozott Isten, öregem, hozott Isten.'' (Márai Sándor)

A Novella sorozat új darabja magyar írók gyermekekről szóló novelláit tartalmazza. A kötet szerzői között találjuk többek között Ady Endrét, Csáth Gézát Füst Milánt, Gárdonyi Gézát, Heltai Jenőt, Hunyady Sándort, Juhász Gyulát, Karinthy Frigyest Kosztolányi Dezsőt, Márai Sándort, Móricz Zsigmondot, Pap Károlyt, Szomory Dezsőt, Török Gyulát.

Ára: 3000 Ft.
568 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 78 6
Megj: 2002

Magyar írók novellái: Amerika! Amerika!
''Óriási úszó hotelünk, a ''Majestic'' déli tizenkét órakor köt ki s amint Amerika földjére tesszük a lábunkat, nem egy más világrészbe, hanem egy más bolygóra jutottunk. Én a Broadway-n állandóan csodálkozom, hogy magunkfajta - emberfajta - lényekkel van tele.''
(Lengyel Menyhért)
Ára: 2500 Ft.
388 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 67 0
Megj: 2002

Erdélyi magyar írók karácsonyi novellái: Most már jöhetsz, Jézuska
''Karácsony körül rájött a bolondja.Mikor az első szekér havas, ágyig sáros kerékkel leereszkedett az erdőből, Tiborcz úrral nem lehetett bírni. Ünneplő ruhába öltözött és átszellemülten újságolta mindenkinek:
-Nekem már megkezdődött a szent ünnep. (Nyírő József)

Erdélyi magyar írók novellái először szerepelnek kötetbe gyűjtve. A szerzők között találjuk Asztalos Istvánt, Hunyady Sándort, Jékely Zoltánt, Kacsó Sándort, Kuncz Aladárt, Nyírő Józsefet, Sinka Istvánt, Sziráky Judithot, Tamási Áront, Wass Albertet.

Ára: 2500 Ft.
276 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 77 8
Megj: 2002

Magyar írók novellái a román emberről: Akik alusznak és akik fölébrednek
''-Mi vagy? Szokta kérdezni, ha egy-fajbelije jött hozzá.
-Oláh mondá.
-Helyes, édes fiam, én magam is oláh vagyok, mindketten magyar oláhok vagyunk, ülj le nálam.
Hanem jaj volt, ha a fajabeli azt felelte, hogy ő ''román''. Takarodsz ki gazember a szobámból! Romániába... Én nem ismerek románokat!

A kötetben többek között Ady Endre, Asztalos István, Bródy Sándor, Cholnoky Viktor, Füst Milán, Kemény János, Kosztolányi Dezső, Lovass Gyula, Mikszáth Kálmán, Tamási Áron, Török Sándor Novelláit, publicisztikai írásait olvashatjuk a román emberről és a korabeli Romániáról.

Ára: 2800 Ft.
172 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 57 3
Megj: 2002

Magyar írók erdélyi novellái: Erdélyi csillagok
''Ismét képet látok magam előtt, egy dombot, melyen magyar lélek áll, aki kinyújtott sovány nyakkal az emberi szellemet fürkészi. Ebben a képben benne van, amit én általánosságban az erdélyi szellemről gondolok. Mi, erdélyi magyarok szeretjük ezt a dombot. A románok gyorsan elmentek mellette, mert ők igen gyors mozgású nép. A szászok csak néha szeretik, árvíz idején.''

A kötet szerzői többek között: Ady Endre, Babits Mihály, Hunyady Sándor, Kacsó Sándor, Kós Károly, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nyírő József, Szabó Dezső, Szomory Dezső, Tamási Áron, Wass Albert.

Ára: 3000 Ft.
552 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 56 5
Megj: 2002

Magyar írók trianoni novellái: A röpülő falu
''Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam.''

A kötet szerzői többek között: Ady Endre, Babits Mihály, Hunyady Sándor, Kacsó Sándor, Karinthy Frigyes, Kós Károly, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Laczkó Géza, Nyírő József, Tamási Áron, Zilahy Lajos.

Ára: 2200 Ft.
272 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 39 5
Megj: 2002

Magyar írók novellái a könyvről: A könyvember
Akönyvember című válogatás 25 író 40 művét tartalmazza a könyvről. A szerzők között találjuk Ady Endrét, Füst Milánt, Hunyady Sándort, Kosztolányi Dezsőt, Karinthy Frigyest, Molnár Ferencet, Márai Sándort, Móricz Zsigmondot, Radnóti Miklóst, Cs. Szabó Lászlót. Ára: 2000 Ft.
304 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 45 X
Megj: 2002

Magyar írók novellái az orosz emberről és Oroszországról: Atyuska hív
A sorozat legújabb kötetében többek között Ady Endre, Csáth Géza, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Zilahy Lajos írásai olvashatók Oroszországról, és az orosz emberről. A novellák és jegyzetek többnyire szellemes, humoros történetek, amelyek révén bepillantunk az orosz lélek bugyraiba, megismerkedünk azzal, hogy a századforduló, századelő magyar írói hogyan látták a nagy szomszéd kultúráját és az egyszerű orosz embert.

''Évek óta, minden reggel elolvasom a legfontosabb világlapokat, melyek Budapesten kaphatók. Elolvasom bennük az Oroszországról szóló cikkeket is. Évek óta egyre objektívebben foglalkozik a világsajtó az orosz dolgokkal. És mennél nagyobb ezeknek a lapoknak a tárgyilagossága, annál kevésbé tisztán látni belőlük, hogy mi történik Oroszországban.''

Ára: 2000 Ft.
216 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 35 2
Megj: 2002

Magyar írók novellái a szerelemről: A szerelem lexikona
A kötetben huszadik századunk nagy magyar íróinak - többek között Ady Endrének, Bíró Lajosnak, Bródy Sándornak, Csáth Gézának, Hunyady Sándornak, Juhász Gyulának, Kosztolányi Dezsőnek, Nagy Endrének, Szini Gyulának, Szomory Dezsőnek, Szép Ernőnek, Thury Zoltánnak - szomorú és vidám történetei olvashatók a szenvedélyes fiatalkori és a bölcs öregkori szerelemről. Ára: 2000 Ft.
400 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 88 7
Megj: 2001

Magyar írók karácsonyi novellái: Karácsonyi ajándék
Az elmúlt század nagy magyar íróinak műveiből készült válogatás, amelynek számos darabja hasonló tematikus válogatásban még sohasem szerepelt. A szerzők között találjuk: Babits Mihályt, Bíró Lajost, Bródy Sándort, Déry Tibort, Füst Milánt, Hunyady Sándort, Kosztolányi Dezsőt, Kaffka Margitot, Lovik Károlyt, Móricz Zsigmondot, Török Gyulát. Ára: 2000 Ft.
248 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 21 2
Megj: 2001

Magyar írók novellái a fényképezésről: A fotográfus
A huszadik század legnagyobb magyar írói közé sorolható kitűnő novellisták írásaiból kínál egy rendkívül izgalmas gyűjteményt.
A kötetben fellelhető szerzők nevéből a válogatás rangjára is következtetni lehet. A szerzők többek között: Bálint György, Bródy Sándor, Cholnoky Viktor, Füst Milán, Hunyady Sándor, Karinthy Frigyes, Kellér Andor, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Molnár Ferenc, Szini Gyula.
Ára: 1600 Ft.
152 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 19 0
Megj: 2001

Magyar írók cigány novellái: Könnyező fák
Kötetünk először gyűjti egybe magyar írók cigányságról szóló novelláit. A történetek többnyire vidámak és gyászosak, szellemesek és izgalmasak, de leginkább igazak és emberiek, megjelenítik az évszázadok óta velünk élő cigányság karakterét, megelevenítik változatos életformáit, megfogalmazzák a magyar ember hozzájuk fűződő viszonyát.

A szerzők között találjuk: Ady Endrét, Bíró Lajost, Bródy Sándort, Csáth Gézát, Füst Milánt, Gárdonyi Gézát, Heltai Jenőt, Hunyady Sándort, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Mándy Ivánt, Móricz Zsigmondot, Szini Gyulát, Szomory Dezsőt, Tamási Áront.

Ára: 2000 Ft.
432 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 08 5
Megj: 2001

Magyar írók Jézus történetei: A Jézust kereső kisfiú
Akötet magyar írók Jézus-történeteit, novelláit, feljegyzéseit tartalmazza. A kötetben szereplő művek korszerű feldolgozásai azoknak a bibliai történeteknek és gondolatoknak, amelyek kétezer éve foglalkoztatják az embert.

A válogatás egyedülálló próbálkozás, többek között Ady Endre, Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Nyírő József, Pap Károly, Pilinszky János, Szép Ernő, Tormay Cécile, Török Gyula, Zsolt Béla műveit tartalmazza.

Ára: 1390 Ft.
176 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 22 0
Megj: 2001

Magyar írók zsidó novellái: Mese a szamáremberről
A kötetben többek között Ady Endre, Bíró Lajos, Bródy Sándor, Heltai Jenő, Hevesi András, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Örkény István, Pap Károly, Szép Ernő, Szomory Dezső, Tersánszky Józsi Jenő gyönyörű novellái, olykor tanulságos és megható, máskor elgondolkodtató történetei olvashatók egy olyan világról, amelyben élünk. Ára: 1600 Ft.
332 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 86 0
Megj: 2000

Magyar írók novellái a vakságról, látókról és nem látókról: Mélységek fölött
''Nem láttam, pedig szemem is volt! De úgy látszik, éppen a szemem állotta útját, hogy beleláthassak a dolgok igazi mélyére! Valahogy úgy van az, barátom: a szem nem a világosság forrása. Csak tükrök bonyolult játéka, amely engem csak megzavart. Most, hogy a tükrök összetörtek: látom a világosságot.'' Pap Károly

A kötet szerzői: Ady Endre, Babits Mihály, Benedek Marcell, Bíró Lajos, Cs. Szabó László, Gelléri Andor Endre, Hunyady Sándor, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Pap Károly, Szép Ernő, Tersánszki Józsi Jenő.

Ára: 1200 Ft.
212 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 94 1
Megj: 2000

Magyar írók novellái a vakságról, látókról és nem látókról: Mélységek fölött kazettával
Közreműködik: Kálid Artúr, Kulka János és Ráckevei Anna Ára: 3000 Ft.
212 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 96 8
Megj: 2000

Magyar írók jeruzsálemi novellái: Karcok a Szentföldről
A kötetben többek között Abádi Imre, Babits Mihály, Bródy Sándor, Kaczér Illés, Márai Sándor, Szabolcsi Lajos, Szini Gyula bibliai és a mai Jeruzsálemben játszódó írásai, történetei olvashatók. Ára: 1800 Ft.
160 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 91 3
Megj: 2003

Magyar írók berlini novellái: Egy berlini lány
''Egy ember jön szembe és banánt kínál: kezem gépiesen nyúl a tíz pfennigért és önkéntelenül a szájába akarom tenni, egy pillanatra összetévesztettem az automata nyílásával. Berlin mindent automatával intéz el: automatából kap az ember levest, húst, tésztát, szivart, bélyeget, levelezőlapot, gyümölcsöt. És mindent 10 pfenningért. Lélegzetet is. Tíz pfenningért viszik ki az embert a Tiergartenba, ott lehet venni lélegzetet,...''(KarinthyFrigyes)

''Adynak Párizs volta Nyugat. Nekünk ma Berlin a Párizsunk: egy város, amelynek még eddig nem volt szerepe a magyar művelődés történetében. A Spree a mi Szajnánk. Vajon meg fogja-e termékenyíteni ez a folyó is a magyar mezőket?''(KomlósAladár)

A válogatás szerzői között találjuk többek között Balázs Bélát, Ignótust, Karinthy Frigyest, Márai Sándort, Nagy Lajost.

Ára: 2000 Ft.
488 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 55 7
Megj: 2002

Magyar írók párizsi novellái és feljegyzései: Parizs, isten hozzád
''...Párizsról nem lehet túlzást írni. Egy embernek a fantáziája nagyon szegény ahhoz, hogy túlszárnyalja, amit annyi generáció hordott itt össze. Akármit olvasott is Párizsról, lassankint rá fog jönni, hogy mindaz itt hatványozott mértékben megvan. És amiről maga azt hitte, hogy az valami kivételes csodabogár, meglátja, hogy az itt hétköznapiság...'' (Nagy Endre)

A kötetben a legjobb magyar írók párizsi novelláit olvashatjuk. Vidám és szellemes történeteket, párizsi emberekről, lányokról, szerelmekről, kitántorgott jó és rossz sorsú magyarokról, művészekről, kis hétköznapi emberekről. Minden történetben egy párizsiasan színes és fegyelmezetlen világ elevenedik meg, s lesz egyben a sajátunk is.
A szerzők között találjuk Ady Endrét, Ambrus Zoltánt, Bíró Lajost, Cs. Szabó Lászlót, Heltai Jenőt, Hevesi Andrást, Kellér Andort, Kosztolányi Dezsőt, Lovass Gyulát, Lovik Károlyt, Örkény Istvánt, Szép Ernőt, Szini Gyulát, Szomory Dezsőt, stb.

Ára: 2300 Ft.
488 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 14 X
Megj: 2001

Magyar írók római novellái: Csók a Palatinuson
''Róma! Minden kőkockájából évezredek dobbanását érezte ki. és a Saturnus templomának nyolc oszlopa eszébe jutatta a régi gazdagságot (...). A kincs elúszott, csak a kövek maradtak meg, mintha kifosztott szívek volnának vagy üres zsebek.''

A Városok, városok című egyre népszerűbb sorozat újabb darabja az elmúlt század nagy magyar íróinak Rómában játszódó novelláit vagy Rómáról szóló jegyzeteit, történeteit tartalmazza. A szerzők között találjuk többek között Cholnoky Viktort, Cs. Szabó Lászlót, Elek Artúrt, Hunyady Sándort, Szerb Antalt, Szini Gyulát, Ottlik Gézát.

Ára: 1600 Ft.
192 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 18 2
Megj: 2001

Magyar írók bécsi novellái: A bécsi asszony
Asorozat korábbi - magyar írók párizsi, illetve velencei novelláit tartalmazó - kötetei után, most, a harmadik kötetből neves magyar írók bécsi novelláival ismerkedhet meg az üdítő szellemi kalandot, egyben a képzeletbeli utazás élményét kedvelő olvasó.

Kötet szerzői között találjuk Ady Endrét, Bíró Lajost, Hunyady Sándort, Karinthy Frigyest, Kosztolányi Dezsőt, Krúdy Gyulát, Lovik Károlyt, Márai Sándort, Móricz Zsigmondot, Szini Gyulát, Szomory Dezsőt és másokat.

Ára: 1800 Ft.
216 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 07 7
Megj: 2001

Magyar írók velencei novellái: Egy éj Velencében
''Ott ültek ketten a lagúnák városában (...), a Sóhajok Hídja alatt. Két budapesti veréb. (...) November volt, és ilyenkor alig van magyar ember Velencében. Akik körülöttük ültek a kávéház teraszán, csaknem egytől egyig angolok voltak.''

Ez a kötet először gyűjti egybe klasszikus magyar írók Velencében játszódó, illetve Velencéről szóló novelláit, történeteit, feljegyzéseit. A kötetben Bródy Sándor, Hunyady Sándor, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Lovik Károly, Márai Sándor, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Cs. Szabó László, Szép Ernő, Szini Gyula művei olvashatók.

Ára: 1600 Ft.
208 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 03 4
Megj: 2001

Magyar írók londoni novellái: Londoni eső
A huszadik századi legnagyobb magyar íróitól nyújt válogatást azokból a művekből, amelyek Londonban játszódnak, vagy az angol fővárosról szólnak.
A szerzők között találjuk többek között Ady Endrét, Bálint Györgyöt, Cs. Szabó Lászlót, Harsányi Zsoltot, Hunyady Sándort, Mándy Ivánt, Márai Sándort, Szerb Antalt, Szini Gyulát, Szomory Dezsőt.
Kellemes leírások, szép és nem utolsósorban izgalmas történetek, életképek.
Ára: 2000 Ft.
332 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 17 4
Megj: 2001

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem (Memoár, novellák, portrék)
A példátlan értékű kötet Kosztolányi Dezsőné fiatalkori önéletírását, a Nyugatban közölt, illetve kéziratban maradt, könyvben soha meg nem jelent novelláit, írókról, színészekről, írófeleségekről készült portréit tartalmazza. Az írások többsége megdöbbentő vagy megrendítő. Elsősorban őszintesége miatt.
Ifjúkori memoárjában még ma is meglepő őszinteséggel vall egy, a századforduló éveiben gyerekeskedő, budapesti zsidó lány mindennapi gondjairól: családról, szegénységről, szerelemről, szerelmi életről, nőiességének felfedezéséről. Novellái - kordokumentumok, író-, színész és írófeleség portréi még inkább azok. Olykor gonoszak, máskor kötekedőek vagy egyenesen intimek, de mindig hitelesek. Akikről olvashatunk: Ady Endre, Csáth Géza, Móricz, Karinthy, Jászai Mari, Márkus Emilia, Ujházy, Török Sophie, Karinthy Aranka, Móricz Janka, Márai Sándor felesége, Ilonka, Tóth Árpád felesége és még sokan mások.
A Nyugat világa, egy nagy történelmi időszak irodalmi és nem csak irodalmi élete, annak hétköznapjai elevenednek meg előttünk egy szemtanú, egy élő tanú emlékirataiból.
Ára: 2500 Ft.
452 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 08 2
Megj: 2003

Szép Ernő: Négy regény (Dali dali dal - Ádámcsutka - Lila ákác - Emberszag)
''Bizonyos vagyok, hogyha nem közöttünk születik s nem a mi nyelvünkön szólal meg, melynek ihletes, egyéni mestere, nevét felkapja a világhír, s akkor épp úgy emlegetjük, mint most.'' Írja Szép Ernő munkásságát összegző tanulmányában Kosztolányi Dezső.

A most először egy kötetben közölt négy regényből rekonstruálhatjuk Szép Ernő életútját. A Dali dali dal a tanulóévek, a fiatalkor romantikáját, a Lila ákác főhőse éppen magának Szép Ernőnek ifjú férfikorát, az Ádámcsutka az érett, idősödő írót, az Emberszag pedig a gettóvilág iszonyatának krónikusát hozza hozzánk, olvasóihoz, emberi közelségbe.
''A Lila akác, a legszebb magyar lírai regények egyike! S mi minden szomorút és szépet, megrendítőt tud még ez az író az életről!'' - írja róla Lengyel Menyhért.

Könyvünkkel emlékezünk az ötven éve halott íróra és köszöntjük százhúsz éve született Szép Ernőt.

Ára: 3600 Ft.
712 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9539 05 8
Megj: 2003

Kosztolányi Dezső: Bölcsőtől a koporsóig
A Bölcsőtől a koporsóig című, korábban több kiadást is megért remekműnek most először jelenik meg a teljes kiadása Réz Pál gondozásában.
Kosztolányi, az Alakok még életében megjelent - Molnár C. Pál által illusztrált - első kiadásában több, lapokban már publikált darabot elhagyott.
Itt, most azok is megjelennek, valamint olvashatók azok a művek is, amelyek csak Kosztolányi halála után kerültek elő, és kötetben soha nem szerepeltek.
A Bölcsőtől a koporsóig teljes és hiteles kiadásának ez a könyv tekinthető.
Ára: 3000 Ft.
465 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 76 X
Megj: 2002

Nagy Endre: Öregek kalauza
Boldogult édesanyám hozzám intézett leveleinek volt egy folyton megismétlődő passzusa, amely így szólott:
-Kijelentem, hogy sose voltam olyan boldog, mint mostanában. Az öregség az élet legszebb korszaka. Édes fiam, ezt bátorításul küldöm neked!
Lám a hajam már fehéredett, egyre jobban kikerültem az anyai gondoskodás hatóköréből, önállóbb, tapasztaltabb lettem, mint édesanyám volt. És az anyai szív mégis tudott találni valami kincset, amivel fiát megajándékozhatta: elküldte okos, szép öregségének bíztató mosolyát.
Az ő drága emlékét szolgálom, amikor ezt a mosolyt embertársaimnak tovább adom
Ára: 1200 Ft.
160 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 85 2
Megj: 2000

Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli
Karinthy Frigyes, századunk egyik legkiemelkedőbb magyar humoristája, 1917-18-ban 54 kismonológot adott közre A feleségem beszéli címmel, mindezek a mai napig egyetlen kötetben sem kaptak helyet.
A háborús évek tragikomikus krónikáját egy háziasszony meséli el - egy ügyeskedő, kissé szószátyár és tudálékos, de aranyszívű asszony, aki élni akar és szépnek és kívánatosnak látszani az ezerszázalékos infláció, a feketézés, a háborús veszteséglisták, a hadirokkant jótékonysági estek és a növekvő elégedetlenség dorbézoló és nyomorgó Budapestjén.
Kötetünk tartalmaz néhány ritkán látható, Judit Etelt ábrázoló fényképet és Karinthy Frigyes Emlék című gyönyörű írását, amit a tragikus hirtelenséggel, fiatalon elhunyt felesége nekrológjaként is olvashatunk.
Ára: 590 Ft.
80 oldal
112*196 mm, kötött
ISBN: 963 9042 22 6
Megj: 1997

Köteles Pál: Lelkek félárnyékban
Köteles Pál életműsorozatának harmadik kötetében a szerző legjellemzőbb történelmi-politikai tárgyú esszéivel ismerkedhet meg az olvasó. Az írások, melyek zömében a nyolcvanas években születtek, olyan problémacsoportok köré összpontosulnak - az erdélyi történelmi múlt, a nemzetiségi együttélés, a kisebbségi kérdés rendezésének lehetséges módozatai - amelyek akkor, a diktatúra utolsó szakaszában váltak központi kérdésekké. Köteles e tárgyköröket elsőként tárgyalta szigorú következetességgel, a polémia esélyeivel is számolva, sőt igényelve a viták kialakulását a több évtizednyi ideológiai szélcsönd után. Elsőként válaszolt a román politikai nacionalizmus akkori heves attakját megnyitó első hírhedt dokumentumra, Ion Lacranjan könyvére, s az elsők között merített a magyar nemzetiségpolitika haladó hagyományaiból. Nem véletlen, hogy a hivatalos ideológiai célpontjává vált a szerző személye, s az sem, hogy az esszék némelyike - több éppen a legfontosabbak közül való - Magyarországon most jelenik meg először. Ára: 1200 Ft.
312 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 52 6
Megj: 1999

Köteles Pál: Az ügy avagy kilépő a paradicsomból
Az eszme fegyveres támaszai még különösebb anyagból vannak gyúrva, mint civil megtestesítői, s szellemi képességeik csak látszólag merülnek ki azokban a közhelyekben, amelyekkel egymást traktálják, s amelyek finom aláfestést nyújtanak az egyhangú eseményekhez: éppen tucatjával tartóztatják le az ügy eddigi oszlopait, egy külügyminisztert felakasztanak, egy belügyminisztert családostul kényszerítenek az öngyilkosságra. De van a nagy ügyön belül egy még nagyobb. A személyes ügy. A tábornok kockát vet - abból reméli kikövetkeztetni, hogy vajon sikerül-e elveszítenie egyénisége maradékát, hogy materiális (pocakos és tar) mivoltában is azonosuljon a Nagy Tanítvánnyal, a százados filozófiát alkot, amelynek központi gondolata szerint csak egyenruhások vannak, meg a civil csürhe, a kölyök Tizedes nagy események részese kíván lenni - mondjuk védtelen rabok agyonveréséé, az Ezredes inkább csak verettet, s a félholtak szájába vizel mindegyik magatartásforma egyre szélesebben tágítja a bűnösök körét. Aktuális célnak ez is megjárja. Az eszközből önálló hatalmi formációvá terebélyesedett szervezet tagjai előbb vagy utóbb mind rájönnek: "nincs más, csak a vérszag". Példának okáért egymásé. Vagy - meglepetések meglepetése -: a saját maguké. Addig is, míg "kezdődik a tánc", (egy mellékesnek szánt megjegyzés szerint): az első számú közellenség a betű. Bizonyára ez a regény is, amelynek tárgya a mechanizmus ideológiája és működési formái - azaz nem a valódi eseménytörténet.
Az ügy, avagy kilépő a paradicsomból című posztumusz regény Köteles Pál életműválogatásának első kötete.
Ára: 594 Ft.
168 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 03 8
Megj: 1999

Köteles Pál: Magyar világ amerikában
A romániai magyar író Magyarországra való áttelepülése után, esszéiben, publicisztikáiban az itthoni, a kisebbségi és a szórványmagyarság (főként a Nyugaton élők) együttműködésének, együttgondolkodásának esélyeit kutatta. A harmadik ágról gyűjtött ismereteiből és tapasztalataiból e máig kéziratban maradt munkája őrzi a legtöbbet. Amit az ország vesztett a kivándorlással, emigrációval, azon a nemzet nyerhet - az odakint élők jó hírünket öregbítik. Mégis szükség van az amerikai és a kanadai magyarságról alkotott képünk demitizálása. A kintieket, amint azt az úti napló hol komikus, hol tragikus fejezetei mutatják, megosztják az ideológiai, a generációs, a szociális különbségek, a vállalt - s eltérő - erkölcsi normáik, a nemzeti mítoszokról és a modernizáció szükségességéről alkotott képünk. Különféle magatartásformáik évtizedünkben itthon is meghonosodtak, energiájuk viszont több jel szerint is kárba vész. Ezek a tények is hitelesítik a napló időszerűségét. Ára: 790 Ft.
216 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 21 6
Megj: 1997

Krúdy Gyula: A jó étvágy titkai
''Nehéz volna elmondani, hogy valóban mit érez az ember, aki az étlapot tanulmányozza, mert sokszor egy egész élettörténetet kellene feldolgozni annak a megállapításához, hogy miért rendel egyik ember ebből az ételből, a másik ember egy másik ételből. Kis titkocskák ezek, amelyek együtt születnek az emberekkel, és együtt múlnak el. Az evés és az étvágy egy anyaméhből való a nők iránt táplált ellenszenvvel vagy gusztussal. Jellemző a világra, hogy az ételek közül a legtöbb híve a borjúpörköltnek van, valamint az egyszerű, mindennapi nőnek.''

A kötetben Krúdy Gyula írásai olvashatók ételről, italról, vendéglátásról. Mellékletként pedig közre adjuk a Krúdy család receptes könyvét.

Ára: 2500 Ft.
356+28 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 66 2
Megj: 2003

Krúdy Gyula: Asszony, aki szőlőfürt lett
''Szindbád nem tartotta magát valamely nagy borszakértőnek, de a pókhálók állásáról, a hordók fekvéséről, a pincelyuk helyzetéről megállapította, hogy a borok meglehetősen régiek... Napközben unalmában többször is visszatéregetett a pincébe, mert felfedezett az udvaron egy ágast, amelyre különböző cserépfazekak, lábasok, ibrisek voltak akasztva, hogy ott a napon kellően kiszáradjanak. Kíváncsi volt, hogy nem lyukasak-e ezek a fazekak, azért többször is megtöltötte őket borral.''

Először olvasható egy kötetben Krúdy Gyula valamennyi borral kapcsolatos írása. Csatangolások vidéki pincesorokon, kocsma asztal melletti bölcsességek, termeléssel és fogyasztással kapcsolatos szokások elevenednek meg, miközben rendkívüli alakokkal, neves személyiségekkel ismerkedünk Krúdy lenyűgöző stílusában, szellemes modorában.

Ára: 1600 Ft.
140 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 61 1
Megj: 2003

Kellér Andor: A rulettkirály
Kellér Andornak kiváló érzéke volt ahhoz, hogy a korábbi századok különleges személyiségeinek, ne adj isten kalandorainak életéből izgalmas, érzékletes, korrajzot is nyújtó regényt formáljon. Ez történt, amikor Szemere Miklós életéből megírta Zöld gyep, zöld asztal c. számos kiadást megért könyvét, s ezt teszi amikor Gály Lajos életéből ír regényt. Gály Lajos a törekvő és eszes gazdatiszt fia, apja halála után hatalmas vagyon örököl. Egyetlen szenvedélye van - a kártya. Miután barátai, kártyapartnerei elintézik, hogy bár rangon aluli, mégis tagja legyen a kaszinónak, Gály Lajos fölrúgja a kaszinó megrögzött szabályait, példátlan párbajokat vív, gyilkosságba keveredik. A póker ekkor lesz divat a magyarországi kaszinókban, Gály ennek a játéknak áldozza minden pénzét és minden idejét, miközben a nagy szerelmek sem kerülik el. Gály Lajos kalandos életének izgalmakban bővelkedő regénye mindazokat érdekelheti, akik közelebbről szeretnek megismerkedni különös sorsokkal. A regényben kimagasló történelmi személyek háttéralakokként úgyszintén megjelennek. Ára: 2000 Ft.
208 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 74 3
Megj: 2002

Hunyady Sándor: A hajó királynője
''HUNYADY SÁNDOR FANTASZTIKUS ÚTJA NEW YORKTÓL LISSZABONIG ÉS VISSZA NEW YORKBA A WASHINGTONI GŐZÖSÖN. TÜDŐGYULLADÁSSAL ÉRKEZETT VISSZA NEW YORKBA, FELGYÓGYULÁSA UTÁN ELLIS ISLANDRA UTALTÁK''

Így és ezekkel a szavakkal tudósítottak az újságok 1940-ben, amikor tudomást szereztek a népszerű író, különleges, csaknem tragikus végű amerikai kalandjáról.
Könyvünk Hunyady Sándor valamennyi Amerikában íródott, Amerikáról szóló, illetve utólagosan már idehaza írt ''amerikai'' művét tartalmazza, köztük számos olyat, amely könyvben most először jelenik meg.

Ára: 2000 Ft.
324 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 53 0
Megj: 2002

Kellér Andor: Zöld gyep, zöld asztal
A Zöld gyep, zöld asztal a huszadik század legendás hírű lótenyésztőjének és kártya játékosának, Szemere Miklósnak regényes életrajza. Szemere lovai Európa szerte híresek voltak. A fáma úgy tartja, hogy kártyán sohasem veszített, csak bizonytalan származású lóban bízott, ezeket futatta és csak rájuk fogadott, velük nyert híres versenyeket sorozatban. Egyike azoknak, akiknek a magyar lovassport a legtöbbet köszönhet. Fiatal korában követségi titkár Párizsban, Rómában majd Szentpéterváron. Kártya nyereményei miatt kitiltották a monarchia fővárosából. Aztán, hihetetlen népszerűsége miatt a császár, Ferenc József jobbnak látta, ha visszahívja Bécsbe. óriási vagyont halmozott fel, bejáratos volt a császár udvarába, könyveket, híres röpiratokat írt, szerelmi élete ma is titokzatos, és megfejthetetlen. Egyéni tragédiája, hogy szorongó, gátlásos természete miatt senkivel nem tudott tartós kapcsolatot kiépíteni.
Köztudott, hogy Szemere Miklós Krúdy Gyula A vörös postakocsi című regényének hőse. Kellér Andor könyvében azonban a regényes alakkal egyszerre egy dokumentarista módszerekkel megformált legenda és annak titokzatos szereplője kel életre. Miközben megéljük egy öntörvényű arisztokrata mindennapjait, és képet alkothatunk a múlt század elejének egyik jelentős közéleti szereplőjéről, gazdagabbak leszünk a legenda hiteles történetével is.
A könyv hosszú, csaknem három évtizedes szünet után jelenik meg új kiadásban. A kötetet Szemere Miklóst ábrázoló illusztrációk kíséretében adjuk az olvasó kezébe.
Ára: 1600 Ft.
216 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 20 4
Megj: 2001

Krúdy Gyula: Magyar király-idillek
''Ő volt az első asszony a magyar trónon, aki a férfiakat mindig a szívüknél ragadta meg, mit később a francia királynék oly diadalmasan praktizáltak. Erzsébet a kengyelfutójára éppen oly szerelmes pillantást tudott vetni, mint az ország leghatalmasabb főurára. Ára: 1200 Ft.
80 oldal
90*140 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 09 3
Megj: 2002

Bródy Sándor: Az asszonyi szépség
A női szépség igaz, a férfi szépség mindenféle tréninggel előállított. Ugyanígy áll a dolog a mozdulatokkal is. A férfi szép mozdulata mindenképpen és egyformán - az erő. A nőé, az egyszerűen és egyedül a szép. Ára: 1200 Ft.
140 oldal
90*140 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 84 4
Megj: 2000

Lovik Károly: A lovassport története
Lovik Károly Európaszerte ismert lótenyésztő, a magyar lovassport első, nemzetközi tekintélyű szakírója, aki angliai szaklapokban is publikált. Író, újságíró, versenylovak és vadászkutyák avatott szakembere volt. A tizenkilencedik, huszadik század fordulóján nem igen akadt angol lord, aki Mr. Charles Lovik nevét ne hallotta volna. Mindezek mellett Lovik Károly Puskin, Turgenyev és Csehov első magyar szakavatott értelmezője, Oscar Wilde fordítója, a magyar novella egyik legnagyobb formaművésze volt, nem mellesleg szólva kifogástalan úriember. Ára: 1200 Ft.
120 oldal
90*140 mm, fűzöttVb
ISBN: 963 9048 79 8
Megj: 2000

Hevesi András: Párizsi eső
A Párizsi eső Hevesi András legjelentősebb műve, szép és szomorú regény, a legszemélyesebb hangú vallomások közül való. Egyben portré, és pszichológiai kalandregény is, amelynek helyszíne Párizs, hőse egy fiatalember, aki nagy vágyakkal érkezik az európai művészetek fővárosába.
Halász Gábor írja róla a Nyugatban: ''Hevesi regényének nyersanyaga az egészen nagyokra emlékeztet. Megírja a kiszolgáltatott embert, aki mint kesztyűbélést, fordítja kifelé a lelkét, és tehetetlen szenvedéssel veszi tudomásul a nézők idegenkedését. Felfedi a megalázkodás gyötrelmes kéjét, amelyet egyszerre táplál a végsőkig tudatos, új meg új izgalmat váró intellektus és az elkerülhetetlent beteges sóvárgással maga fölé idéző gyenge akarat. (...) kicsinyes kegyetlenségeket színez ki nagystílű szörnyűségekké, hogy bosszút álljon az életen.''
Ára: 1200 Ft.
142 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9356 31 X
Megj: 2002

Lovik Károly: A kertelő agár
Lovik Károly A kertelő agár című regénye a mai napig érvényes korrajz, élvezetes, nyelvében és stílusában ma is korszerű, lebilincselő olvasmány. Áthallásos mű, amely az egykor volt Magyarország uralkodó osztályát idézi meg, a ma embere számára is hitelesen. Hihetetlenül hangzik, mégis igaz: kis remekének, ma is sok az aktualitása, hiszen egy olyan polgári társadalomnak tart tükröt, amelyben a polgári jelen eltorzult, a polgári jövő pedig kilátástalannak tűnik. Ára: 1200 Ft.
144 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9356 24 7
Megj: 2002

Hunyady Sándor: Családi album
1933 óta teljes terjedelmében, csonkítatlanul most először itt közreadott Családi album című önéletrajzi regényében Hunyady Sándor apja mellett eltöltött gyermek- és ifjúkoráról vall. Hősei Bródy Sándor mellett Jászai Mari, Molnár Ferenc, Kuncz Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső, Tóth árpád, Krúdy Gyula, Szép Ernő, Ambrus Zoltán, Gárdonyi Géza és még sokan mások. Helyszínei a századelő kávéházai, szerkesztőségi szobái, szállodái, színházi próbatermek, kártyaszalonok.
Miközben a ritka erejű elbeszélő anekdotikus történeteivel elbűvöli, elszórakoztatja a gyanútlan olvasót, az anya hírtelen jött halálának megrendítően őszinte ábrázolásával meghökkent, majd pedig egy apa-fiú viszony egyszer befogadó máskor kirekesztő fordulatain keresztül egyszerre szembesít legfelemelőbb apai, fiúi érzelmeinkkel.
Ára: 1200 Ft.
220 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 13 1
Megj: 2001

Zsolt Béla: Az igazi szerelem
Zsolt Béla neve elsősorban a Kilenc koffer c. önéletrajzi regényéről ismert. Az utóbbi években teljesen feledésbe merült a kitűnő novellista. Pedig, különösen a két háború között írott novelláiban nagyszerű érzékkel ragadja meg a kort, ábrázolja a főváros lumpen világát. Érthetetlen módon pusztuló és nagyon is jól érthető okokból önpusztító életmódot folytató hősei, mintha itt élnének a mi hétköznapjainkban. Világ vége, Ágnes, Az igazi szerelem c. novelláinak a hősnői akár napjaink prostituáltjai is lehetnének. Kiszolgáltatottak, gyöngék - és telhetetlenek. Zsolt Béla helyszínei legtöbbször ebben a fülledt és erotikus világban találhatók meg. Minden rohad, vagy már elrohadt egészen, erkölcsi normái már a kisembernek sincsenek, nincs egyetlen tovább vihető tiszta arc.
Mégis minden olyan végzetesen vidám, ami érthető.
Ára: 860 Ft.
144 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 66 6
Megj: 2000

Cholnoky László: Piroska
''Első regénye, a Piroska 1919-ben jelenik meg. Még tíz éve van hátra, ezalatt írja összes regényét: A Piroska után a Régi ismerőst, majd a Kísérteteket és végül a Tamást. Ezek nem hasonlítanak semmiféle más magyar regényhez, különös ötvözetei a szeszélyes emlékezésnek, az alkoholkábulatban gomolygó látomásoknak, a filozófiai töprengéseknek és vitáknak, a lélektani esszéknek. A kitűnően szerkesztett novellákkal szemben ezek a regényfélék csaknem formátlanok, de nagyon szép stílusúak, szemléletesek, összevisszaságukban is izgalmasan érdekesek, mert alakjaik igaz típusai az élet peremén, az önpusztítás kísértései közt élőknek. Egyetlen kivétel e formátlanság alól a legrövidebb, a Tamás, amely ugyanolyan remekül szerkesztett lélekábrázolás, mint amilyet novelláiból ismerünk. (Hegedüs Géza) Ára: 2500 Ft.
712 oldal
138*195 mm, kötött
ISBN: 963 9259 81 X
Megj: 2000

Lovik Károly: Egy elkésett lovag
Lovik Károly novella-fűzérének - amit sokan regénynek ismernek el - megjelenésével gyakorlatilag a totális feledésből lett feltámasztva ez a kiváló író. Lovikról lassan már csak a szűk szakma tudta, hogy a századforduló, századelő egyik legnagyszerűbb elbeszélője. A kötet megjelenése ismét szélesebb körben tette őt népszerűvé. Nagyszerű történetei, amelyek a lírát, melankóliát sohasem nélkülözik, egységes stílusa, egyenletessége nem véletlenül emeli őt a legjobbak közé.
Az elkésett lovag c. kötet megjelenése óta újabb művei kerültek ismét nyilvánosság elé, ami úgyszintén igazolja Lovik Károly újra felfedezésének időszerűségét.
Ára: 996 Ft.
160 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 51 8
Megj: 1999

Cholnoky László: Szokatlan vendégség
Az egyik legtragikusabb sorsú magyar író. Élete nagy részében alkoholista és hajléktalan. Jogi tanulmányait nem fejezte be. Hiába kísérli meg számtalanszor, a semmilét perifériáján sem sikerül hosszabb időre megkapaszkodnia. Pedig haladó gondolkodású polgári család ivadéka. Testvéreinek, az író Viktornak és a tudós Jenőnek a sikerből még életében lényegesen több jutott. Ő, László alig ötvenévesen a halálba menekült.
Könyvei évtizedeken keresztül nem jelentek meg. Mostanság mintha újra és végérvényesen felfedeznénk.
Ára: 996 Ft.
312 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 26 7
Megj: 1998

Nagy Endre: A kockás város
Író és konferanszié. Jogot tanult és Nagyváradon lett újságíró. Nem csak az első pesti konferanszié volt, a politikai kabaré megteremtője, aki dalszövegeket is írt, hanem a Nyugat körének jeles elbeszélője is. Ady, Krúdy, Móricz Zsigmond, Bíró Lajos baráti köréhez tartozott. Regényeiben és novelláiban a polgári életmód kérdései bizarr kalandok kíséretében jelennek meg.
Szenvedélyes mesélő, aki két legismertebb művével - az Egy város élete és A kabaré regénye cíművel - az anekdotázás művészetének legmagasabb csúcsait hódította meg. Hangulatos történetei a klasszikus anekdoták világát idézik.
Kötetünk a mesélő Nagy Endre szétszóródott életművének maradandó darabjait gyűjti egybe.
''Már gyermekkoromban döntöttem az életemről. Elhatároztam, hogy nem fogom, mint az apám, sovány kompromisszumokkal beérni, és nem fogok megállni félúton. Tétovázás nélkül magam elé tűztem életprogramomat: a világ legnagyobb írója leszek. Egyelőre az útrészletek bizonytalan ködbe mosódtak. Egyetlen műfaj mellett se tudtam dönten, képzeletem valamennyi műfajt egyformán diadalmasan megszállotta.''
Ára: 886 Ft.
264 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9048 25 9
Megj: 1998

Krúdy Gyula minden karácsonyi írása : Jézuska csizmája
80 színesen illusztrált oldalon, a szerző minden karácsonyi novelláját és jegyzetét tartalmazza, fr.5-ös formátumban, Pintér József tervezésében. Ára: 1600 Ft.
80 oldal
100*170 mm, kötött
ISBN: 963 9539 14 7
Megj: 2003

Kosztolányi Dezső minden karácsonyi írása : Öröm
A szerző valamennyi karácsonyi írását tartalmazza. Versek és novellák 72 oldalon, minden oldalon színes illusztrációkkal, Pintér József tervezésében, francia 5-ös formátumban. Ára: 1600 Ft.
72 oldal
100*170 mm, kötött
ISBN: 963 9539 15 5
Megj: 2003

Móra Ferenc karácsonyi írásai: A fenyőfa alatt
80 színes illusztrált oldalon, a szerző valamennyi karácsonyi művét tartalmazza a fr.5-ös formátumban, Pintér József tervezésében. Ára: 1600 Ft.
80 oldal
100*170 mm, kötött
ISBN: 963 9539 17 1
Megj: 2003

Ady Endre: Betlehem néma
Verseket, novellákat és publicisztikai írásokat tartalmaz a kötet, amely először gyűjti egybe a nagy nevű szerző összes karácsonyi írását. Ára: 1600 Ft.
76 oldal
100*170 mm, fűzött
ISBN: 963 9356 71 9
Megj: 2002

Csinszka (Boncza Berta): Versei
''Csinszkám, költő vagy, a hivatottak közül való. Meg sem lehet tökéletesen érteni az Ady Endre életét, a te költészeted kommentárjai nélkül. AZ A Svájcban nevelődő kislány csodálatosan egyéni, markánsul szubjektív lírai lélek volt, tökéletesen arra a hangnemre hangolva, amely az Ady Endre dalaiból csendül ki. Néha verseid olvasása közben úgy érezhetné a felületes olvasó, hogy itt-ott megszólal bennük az Ady-hatás. Nem igaz. A Te dalaidban van Ady-szerűség, de nincs bennük Ady-utánzat. A Csinszka-dalok Csinszka-dalok.(...)
Rokon a Csinszka lelke az Ady Endre lelkével, azért volt fátum az, hogy Te beleszerettél a versei révén és ő Beléd szeretett a leveleid hatása alatt.(...)
Indítsd, Csinszkám, bízvást útjukra dalaidat, én gyönyörködő illetődöttséggel olvastam mélytüzű, igazán poetalélekből fakadó ütemű, hol finom halkságú, hol őserővel felviharzó verseidet.
A magyar irodalom gazdagszik velük, a magyar közönség pedig szerető érdeklődéssel fogja magához ölelni annak a költőasszonynak a lelkét, aki Ady Endre megvalósult álma, egyetlen tiszta szerelme, szertefoszlott mámorok után végre megtalált igaz boldogsága volt.
Add ki nyugodtan verseidet, Csinszka. Hadd lássa a világ, hogy akit a sors Ady Endre élettársul rendelt, költőtársa is volt Ady Endrének."(Vészi József, Budapest, 1931 őszén)
Ára: 1200 Ft.
68 oldal
124*183 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 76 3
Megj: 2000

Horváth Imre: Alkony Várad felett
Magyarországon még alig ismerik, pedig, ha terjedelemre kicsit is, mégis igen jelentős életművet hagyott maga után. Horváth Imre Margittán (ma Románia) született 1906-ban. Nagyváradon töltötte iskolaéveit, és itt lesz újságíró az Estilapnál. Újságírói pályáját Szatmáron, majd Aradon folytatja, ír a kolozsvári Korunknak és az Erdélyi Helikonnak is. 1938-ban végérvényesen Nagyváradon telepszik le. 1943-ban Baumgarten jutalmat, 1991-ben Déry-díjat kap.
Ízig-vérig nagyváradi költő, akire már pályakezdőként sem a közvetlen elődök vagy a kortársak hatottak elsősorban, hanem Heine és a századvég magyar költői. Ady Endre, Juhász Gyula, Emőd Tamás, Dutka Ákos, Nadányi Zoltán mítoszával átitatott költészete a századforduló városának továbbmentett hangulatát árasztja magából. Az sem véletlen, hogy felelőtlen korának, s a boldog/boldogtalan hatvanas-hetvenes éveknek csárdáskirálynős, sanzonittas bohémságától megkeseredett ''bolond'' költőjéről a ''Pece-parti Párizsban'' éppen napjainkban forgatnak koprodukciós nagyjátékfilmet.
1993-ban halt meg Nagyváradon.
Kötetünk a költő legjobb verseit és önéletrajzát tartalmazza.
Ára: 1200 Ft.
200 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9356 36 0
Megj: 2002

Nadányi Zoltán: Szeress jobban
A Szeress jobban c. gyűjteményes kötetnek kellett megjelennie ahhoz, hogy kiderüljön: a csaknem ötven éve halott szerző könnyed lírai költeményei ma is elsősorban a fiatalabb generációk körében népszerű.
A válogatás és összeállítás Réz Pál munkáját dicséri. A válogatás a teljes életművet átöleli, a korábban megjelent kötetek alapján sorolja a műveket ciklusokba.
A korábban dal- és sanzon szövegek írójaként is jól ismert költő, most ismét mesterműveivel, kitűnő verseivel szerzett olvasó híveket magának.
Ára: 1000 Ft.
234 oldal
124*183 mm, kötött
ISBN: 963 9127 86 8
Megj: 1999

Sáfár Sándor gyűjtése: Betyár volt-e Cigány Jóska?
Sáfár Sándort az egyik legismertebb cigány mese (és folklór) gyűjtőként tartja számon a cigányság, akit annak ellenére befogadott, hogy ő maga nem volt cigány. A kötet utószava erről is említést tesz, no meg arról, hogy hogyan járta a putrikat, hogyan tanította, nevelte azokat, akik tanítómesterüknek elfogadták őt.
A válogatás jól ismert és kevésbé ismert meséket egyaránt tartalmaz. A Tartalomból: Este, éjfél és Hajnal, Hogy lett a szegény Lajosból király, Négy cigánylegénynek mesterségének haszna, Szögkirály, Csudatarisznya.
A 11 meséhez ugyanennyi egész oldalas (A/4-es) illusztráció tartozik, amelyekből négy, plusz a borító színes, a többi fekete-fehér. Szombath Árpád munkája több is illusztrációnál, a fiatal, alig harminc éves képzőművésznek sikerült az egykori mesemondókkal úgy együtt éreznie, hogy a szöveggel szinte egyenrangú művet hozott létre. Alkalmazott grafika művelőjétől ez a legtöbb, ami elvárható.
Ára: 1390 Ft.
96 oldal
200*285 mm, fűzött
ISBN: 963 9048 54 2
Megj: 1999

Kosztolányi Dezső: April Fool, Selected stories
Poet, essayist, short story writer and novelist, Kosztolányi''s influence on Hungarian writing has remained strong to this day and his novels have been widely translated. His stories are admired for their insight into the Hungarian character and their structural qualities. The selection here is drawn from his work at different stages in his career in order to capture the character of his writing. Ára: 1200 Ft.
180 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 53 4
Megj: 1999

Krúdy Gyula: The Knight of Dreams
As a novelist and short story writer, he created a body of work in which memory drives narrative. The world that memory seeks to recapture is that golden twilight of the Dual Monarchy, unforgettably evoked in his Sindbad stories. Sindbad puzzles over the amorous adventures of his youth, in an endless pursuit of dreams and emotions that he can never attain.
Krúdy's reputation and popularity in Hungary have never slipped and more of his work is appearing in translation. This selection from the Sindbad stories shows off his qualities as a writer admirably.
Ára: 1100 Ft.
136 oldal
100*170 mm, kötött
ISBN: 963 9048 52 6
Megj: 1999

Mándy Iván: What Was Left
Ivan Mandy (1918-1995) created one of the most original oeuvres in 20th-century Hungarian fiction. The stories written in the first half of his career have become classics of the genre, recalling Chekhov and Salinger. From the 1970s on Mandy's writings, borrowing techniques from the radio play and the cinema, have projected scenes from the narrator's mindscapes, catching memory and desire in the act, capturing states of mind in the process of becoming, strange and familial voices arising from the near and distant past, erasing the tenuous boundaries between dreaming and waking, past and present. The dozen stories and novellas in WHAT WAS LEFT have been selected from four collections of Ivan Mandy's fiction published between 1972 and 1992. In them, starting from the material things of everyday life, transcending the realm of the rational and, like his beloved Buster Keaton, approaching other dimensions in the hierarchy of being, Ivan Mandy works his quiet, enigmatic and preposterous charm. Ára: 1390 Ft.
284 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 56 9
Megj: 1999

Mándy Iván: Einsam und verloren
Iván Mándy (1918-1995) ist ''weniger'' als ein ''ungarischer'' Schriftsteller, er ist ein ''Budapester'' Erzähler. In seinem Universum begegnen uns die Erniedrigten und Beleidigten, die Zukurzgekommenen, die ins Abseits Geratenen, die Außenseiter, die kleinen Spinner und Emporkömmlinge, die Phantasten, die Dinge des alltäglichen Lebens, von denen sich herausstellt, dass sie eine Seele haben, Wesen sind wie du und ich. Die kleinen Leute sind es, die seine schriftstellerische Phantasie beflügeln. Zwar ist er durch das Umfeld, in dem seine Helden agieren, ein Autor, der auf Budapest beschränkt zu sein scheint, dennoch aber sprengt er den Rahmen, ohne ihn je zu verlassen, und beweist sich als ein Erzähler, für den die geographische Einengung zugleich die Möglichkeit bietet, ein eigenes Universum zu erschaffen, eine eigene Welt, die durch den einmaligen Blick Iván Mándys zwar etwas, vielleicht sogar sehr viel, mit Budapest zu tun hat, sich zugleich aber darüber zu erheben vermag, um eine Dichtung entstehen zu lassen, die sich der Provinz Budapest entzieht, um so etwas wie Weltliteratur zu werden. Insofern darf behauptet werden, dass Mándy eben mehr ist als ein ''Budapester'', mehr als ein ungarischer'' Autor. Ára: 1600 Ft.
180 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9356 27 1
Megj: 2002

Karinthy Frigyes: Die Reise nach Faremido, Capillaria
Frigyes Karinthy, Schriftsteller, Dichter und Journalist, lebte Anfang dieses Jahrhunderts. Er zählt auch heute zu einen der beliebtesten Satirikern Ungarns. Seine Werke wurden in verschiedene Sprachen übersetzt.
Diese beiden Kurzromane (Die Reise nach Faremido und Capillaria) führen den Leser in unbekannte wundersame Welten, die die Verhältnisse und Gesellschaftsformen sowie die Lebensweisen der wohlbekannten irdischen Welt parodistisch hinterfragen und relativieren. Der aus den Romanen von Jonathan Swift bekannte Held, Gulliver, muß auf seiner fünften Reise (Die Reise nach Farmemido) die bestehende irdische, auf der Ratio beruhende Werteordnung als die nicht einzig allein heilbringende Auffassung erkennen. Auf seiner sechsten Reise (Capillaria) wird er jedoch über seine einseitige Sicht und Beurteilung der Stellung von Frau und Mann innerhalb der Gesellschaft, ihrer Pflichten und Rechte sowie des edlen Strebens der Herren der Schöpfung diese Gesellschaft zu vervollkommnen, belehrt.
Ára: 1490 Ft.
236 oldal
120*185 mm, kötött
ISBN: 963 9048 38 0
Megj: 1999